صالحین رامشیر

اخبار

سرکشی از پایگاه سلمان محمدی-حوزه محمد رسول الله(ص).شهرمشراگه

سرکشی از پایگاه سلمان محمدی-حوزه محمد رسول الله(ص).شهرمشراگه

دراین دیدارفرمانده محترم حوزه محمد رسول الله شهر مشراگه وجانشین ایشان به همراه مسئول معاونت تعلیم وتربیت ناحیه رامشیر از این پایگاه سرکشی کرده وهمچنین مطالبی درمورد برگزاری باکیفیت حلقات صالحین ،فراخوانی بسیجیان...

ادامه مطلب ...
تقدیروتشکرواهدای هدیه به مسئول سایت صالحین برترکشور

تقدیروتشکرواهدای هدیه به مسئول سایت صالحین برترکشور

ازمسئول سایت فضای مجازی صالحین برترحوزه خواهران ناحیه رامشیربااهدای هدیه ولوح تقدیر ازطرف معاونت تعلیم وتربیت ناحیه ولوح تقدیرازمسئول فضای مجازی کشوردرحضورجانشین فرماندهی وفرماندهان حوزه تقدیربه عمل آمد....

ادامه مطلب ...
جلسه ارزیابی وضعیت کیفی برنامه های صالحین با فرماندهان حوزه ها

جلسه ارزیابی وضعیت کیفی برنامه های صالحین با فرماندهان حوزه ها

دراین جلسه که باحضورمعاونت تعلیم وتربیت ناحیه رامشیر وجانشین فرماندهی ناحیه  وفرماندهان حوزه ها تشکیل گردیدموضوعاتی ازقبیل جمع بندی گزارشات شش ماهه سال جاری،بررسی اردوی مشهدمقدس ،ارزیابی وضعیت کیفی برنامه های...

ادامه مطلب ...
جلسه تعیین مساجدهدف

جلسه تعیین مساجدهدف

جلسه تعیین مساجدهدف با حضور استادیار،فرماندهی محترم ناحیه ،مسئول معاونت تعلیم وتربیت ،مسئول اداره اوقاف وامور خیریه، مسئول جامعه زنان ومسئول عقیدتی سیاسی ناحیه برگزار گردید.که دراین جلسه موضعاتی ازقبیل انتخاب وتعیین...

ادامه مطلب ...
دیداربا خانواده شهدا

دیداربا خانواده شهدا

دیداربا خانواده شهدذیاب تمیمی ،عبدالحسین حیدری وسیدحسین آلبوشوکه باحضورمعاونت تعلیم وتربیت سپاه رامشیرومعاون محترم فرمانداری ورئیس بنیادشهیدوجمعی ازپایوران سپاه رامشیرانجام گرفت. ...

ادامه مطلب ...