صالحین رامشیر

اخبار

نشست حلقه صالحین باپایگاه منتظران

نشست حلقه صالحین باپایگاه منتظران

دراین جلسه که با حضورفرماندهی محترم حوزه شهید مدرس(ره)ومسئول محترم تعلیم وتربیت برگزار گردید. دراین نشست درمورد کم وکیف حلقه های وبرگزاری مرتب آنها در هفته وهمچنین در مورد موضوعاتی که در حلقات باید عنوان گردد،مطرح شد. ...

ادامه مطلب ...
مناسبت روز جهانی مسجد

مناسبت روز جهانی مسجد

به مناسبت روز جهانی مسجد وهمچنین شهادت جان سوز امام محمد جواد (ع)مراسمی در مسجد محمد رسول الله (ص)برگزار گردید.که اهداف نام گذاری روز جهانی مسجدارائه الگوی مناسب برای بزرگداشت روز مسجد،تبیین مطالبات ونیاز های مسجد،مرور...

ادامه مطلب ...
نشست تربیتی با پایگاه الگو

نشست تربیتی با پایگاه الگو

دراین نشست معاونت تعلیم وتربیت ناحیه سپاه رامشیربا فرمانده پایگاه شهدی دلواری ،فرمانده حوزه مقاومت شهید مدرس(ره)به عنوان پایگاه الگوبرگزارگردیدکه موضوعاتی درموردکیفی سازی حلقات صالحین دراین نشست عنوان شد. ...

ادامه مطلب ...
تشکیل وراه اندازی دبیرخانه استادیاروهمچنین نشست هم اندیشی استاد یار

تشکیل وراه اندازی دبیرخانه استادیاروهمچنین نشست هم اندیشی استاد یار

نشست هم اندیشی استاد یار که با حضور فرمانده محترم ناحیه وفرماندهان محترم حوزه ها ومسئول تعلیم وتربیت برگزار گردید. که دراین جلسه موضوعاتی ازجمله اهمیت دادن به حضور در نمازجمعه ،وبرگزاری هرچه بیشترحلقه های صالحین در...

ادامه مطلب ...
برگزاری اردوی مشهد مقدس

برگزاری اردوی مشهد مقدس

دراین اردوسرگروه ها ومربیان صالحین ناحیه رامشیروروستاهای اطراف به تعداد 90نفرشرکت داشتند،وبرنامه هایی که درحین اردو انجام گرفت ازجمله جمع خوانی دعای فرج ،جمع اوری صدقات،خواندن ایت الکرسی وهمچنین استفاده ازکارگاه...

ادامه مطلب ...